Thoả thuận sử dụng dịch vụ -
Petrolimex ID

PHẦN I. ĐIỀU KIỆN – ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG PETROLIMEX

 1. Danh mục thuật ngữ/Các từ viết tắt

- APP Petrolimex (APP): là ứng dụng được cài đặt và sử dụng trên máy tính, điện thoại để thực hiện một số chức năng giao dịch và cung cấp thông tin giữa Petrolimex và khách hàng.

- ĐKĐK: Điều kiện – Điều khoản

- Chương Trình: Chương trình chăm sóc Khách hàng thân thiết của Petrolimex

- KHTT: Khách hàng thân thiết

- Petrolimex: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

- Đối tác: Các đối tác của Petrolimex tham gia Chương Trình, cùng với Petrolimex xây dựng, duy trì hoạt động ứng dụng Petrolimex

- Tổng Đài: Tổng đài của Chương trình chăm sóc Khách hàng thân thiết của Petrolimex.

- Thẻ Petrolimex/ Thẻ Petrolimex ID: Bao gồm thẻ vật lý và/hoặc ứng dụng Petrolimex trong tài khoản của khách hàng trên APP Petrolimex/Website hoặc một hình thức khác theo quy định của Chương Trình tùy từng thời điểm, là công cụ trung gian do Petrolimex vận hành để ghi nhận và quản lý.

- Tài khoản: Là tài khoản định danh khách hàng Petrolimex.

- CHXD: Cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex.

 • Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
 • Ứng dụng Petrolimex là chương trình được cài đặt và sử dụng trên máy tính, điện thoại để thực hiện một số chức năng giao dịch và cung cấp thông tin giữa Petrolimex và khách hàng.
 • Điều kiện – Điều khoản Chương trình chăm sóc Khách hàng thân thiết của Petrolimex được áp dụng đối với Khách hàng thân thiết, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các đối tác tham gia Chương Trình.
 • Petrolimex là đơn vị quản lý, vận hành và chịu trách nhiệm triển khai Chương Trình và là đơn vị chủ quản sở hữu ứng dụng Petrolimex.
 • Địa chỉ: số 1 Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
 • Điện thoại: (024) 3851-2603.
 • KHTT là tất cả các cá nhân từ đủ 16 tuổi trở lên đăng ký hợp lệ tham gia Chương Trình, sở hữu Tài khoản và đã kích hoạt, sở hữu Thẻ Petrolimex ID, bao gồm thẻ vật lý và/hoặc ứng dụng Petrolimex trong tài khoản của khách hàng trên APP Petrolimex/Website hoặc một hình thức khác theo quy định của Chương Trình tùy từng thời điểm.
 • Đối Tác bao gồm các đơn vị thành viên của Petrolimex và các đối tác khác của Chương Trình.
 • Bằng việc tham gia Chương Trình, KHTT thừa nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với ĐKĐK này và toàn bộ các chính sách của Chương Trình được công bố công khai trên APP/trang Web và sẽ được cập nhật tùy từng thời điểm. Nếu KHTT khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật, KHTT cần nhận được sự hỗ trợ hoặc chấp thuận từ cha mẹ, người đại diện theo pháp luật, tùy từng trường hợp áp dụng, để đăng ký tham gia Chương Trình và mở Tài Khoản. Trong trường hợp đó, cha mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật khác, tùy từng trường hợp áp dụng, cần hỗ trợ để KHTT hiểu rõ, đồng ý và thay mặt chấp nhận những ĐKĐK của Chương Trình này, chịu trách nhiệm đối với toàn bộ quá trình sử dụng Tài Khoản hoặc các dịch vụ của Petrolimex mà không phân biệt Tài Khoản đã hoặc sẽ được tạo lập. Nếu bạn chưa chắc chắn về độ tuổi cũng như năng lực hành vi dân sự của mình, hoặc chưa hiểu rõ các điều khoản này cũng như quy định pháp luật có liên quan áp dụng cho độ tuổi hoặc năng lực hành vi dân sự của mình, vui lòng không tạo tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ cho đến khi nhận được chấp thuận từ cha mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật khác.

PHẦN II. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA KHTT VÀ PETROLIMEX/ĐỐI TÁC

1. Quyền và nghĩa vụ của KHTT

KHTT sẽ được hưởng các quyền lợi cơ bản của chủ Thẻ Petrolimex /chủ Tài Khoản Petrolimex và các ưu đãi riêng tùy vào phân hạng KHTT theo nội dung Chương Trình được công bố công khai trên APP/Website của Petrolimex, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền lợi sau:

 • a) Được tích Điểm vào Tài Khoản theo tỷ lệ và điều kiện tích Điểm;
 • b) Được sử dụng Điểm tích lũy trong Tài Khoản;
 • c) Tham gia các chương trình khuyến mại/ưu đãi dành riêng cho chủ Thẻ Petrolimex /chủ Tài Khoản từ Petrolimex và/hoặc Đối Tác.
 • d) KHTT có quyền truy cập, tra cứu thông tin cá nhân (bao gồm cả chỉnh sửa và cập nhật), Điểm tích lũy trong Tài Khoản thông qua các phương thức khác nhau như Website, hoặc ứng dụng di động Petrolimex.
 • e) KHTT tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các chi phí, thuế, phí, khiếu nại hoặc nợ phải trả (nếu có) phát sinh từ việc KHTT được hưởng các lợi ích từ Chương Trình.
 • f) Mỗi KHTT hiểu, cam kết và bảo đảm là chủ sử dụng duy nhất của Thẻ /Tài Khoản Petrolimex, có trách nhiệm tự bảo quản Thẻ và bảo mật thông tin Tài Khoản của mình. KHTT không được cung cấp thông tin Thẻ/Tài Khoản của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào không phù hợp với Chương Trình và tự chịu trách nhiệm nếu thực hiện không đúng quy định này.
 • g) KHTT đồng ý cho Petrolimex khởi tạo, lưu trữ, duy trì và cập nhật các dữ liệu thông tin cá nhân do KHTT cung cấp, cập nhật và những thông tin phát sinh từ việc KHTT tham gia Chương Trình (“Dữ Liệu”) và đồng ý cho Petrolimex/ Đối Tác sử dụng các Dữ Liệu này cho các mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn: phục vụ KHTT thực hiện các giao dịch và sử dụng Điểm theo quy định của Chương Trình, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới của Petrolimex, Đối Tác. Tất cả các Dữ Liệu sẽ được bảo vệ và được sử dụng theo quy định tại Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin được công bố công khai trên Website và cập nhật tùy từng thời điểm.
 • h) Trường hợp thông tin liên hệ (điện thoại/email/địa chỉ,…) của KHTT có thay đổi so với thông tin đã đăng ký với Chương Trình, KHTT có nghĩa vụ cập nhật kịp thời thông tin thay đổi qua Website, ứng dụng di động Petrolimex, CHXD, hoặc bất kỳ kênh nào khác của Chương Trình để tránh việc sử dụng Điểm trái quy định của Chương Trình. Petrolimex không chịu trách nhiệm đối với các sai sót, mất mát và các thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến KHTT do thông tin không được cập nhật kịp thời theo quy định tại ĐKĐK này.
 • i) Mọi thông báo/khiếu nại của KHTT đến Petrolimex phải được thực hiện thông qua Tổng Đài, email của Chương Trình.
 • j) Thẻ Petrolimex và Tài Khoản chỉ là công cụ trung gian do Petrolimex vận hành để ghi nhận và quản lý các ưu đãi mà KHTT được hưởng từ Chương Trình. Tất cả những ưu đãi, lợi ích mà KHTT được hưởng từ Chương Trình sẽ được Đối Tác cung cấp trực tiếp tới các KHTT.

2. Quyền và nghĩa vụ của Petrolimex/Đối tác

2.1. Petrolimex/Đối Tác có quyền đề nghị KHTT cung cấp thông tin và/hoặc xuất trình giấy tờ cá nhân hợp lệ ngay khi Petrolimex phát hiện KHTT thực hiện các hành vi quy định tại điều II.2.2.c hoặc trước khi KHTT sử dụng Điểm và/hoặc được nhận các ưu đãi trong một số trường hợp.

2.2. Petrolimex/Đối Tác được miễn trách nhiệm trong trường hợp:

 • a) Hệ thống xử lý dữ liệu, phần mềm, hệ thống truyền tín hiệu gặp sự cố, bị lỗi, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do khách quan nào khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của Petrolimex, Đối Tác.
 • b) Khi Thẻ/Tài khoản bị lợi dụng trong trường hợp Thẻ/Tài khoản bị mất cắp/thất lạc/lộ thông tin Tài Khoản mà chủ thẻ không kịp thời thông báo cho Petrolimex/ Đối tác.
 • c) Petrolimex/Đối Tác được quyền từ chối cung cấp, hủy hoặc thu hồi những ưu đãi, Điểm trong Tài Khoản đã hoặc sẽ nhận được theo các chương trình ưu đãi, khuyến mại mà không cần thông báo trước với KHTT trong các trường hợp:
 • i) Petrolimex/Đối tác không thể chuyển Điểm/ưu đãi cho khách hàng do các nguyên nhân khách quan nằm ngoài sự kiểm soát của Petrolimex;
 • ii) Khi KHTT hoàn trả/ hủy hàng hóa dịch vụ hợp lệ theo các chính sách hoàn trả/ hủy của Petrolimex/ Đối Tác;
 • iii) Điểm được ghi có không chính xác, không hợp lệ vào Tài Khoản theo quy định của Chương Trình hoặc lợi dụng các chính sách của Chương Trình hoặc các chương trình ưu đãi/khuyến mại khác của Petrolimex/Đối Tác để thực hiện các hành vi gian lận nhằm trục lợi;
 • iv) KHTT có dấu hiệu sử dụng các công cụ hoặc phương thức gian lận nhằm trục lợi từ Chương Trình và/hoặc các chương trình ưu đãi/khuyến mại khác của Petrolimex/Đối Tác;
 • v) KHTT vi phạm các quy định của Chương Trình/Chính sách ưu đãi được Petrolimex và/hoặc Đối Tác thông báo tại từng thời điểm;
 • vi) KHTT đồng ý việc thu hồi điểm theo các chương trình Petrolimex thông báo tại từng thời điểm;

vii) Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định pháp luật.

2.3. Petrolimex có quyền khóa Tài Khoản/Thẻ khi Petrolimex phát hiện KHTT có dấu hiệu sau đây:

 • a) Lợi dụng các lỗ hổng, sơ hở, lỗi hệ thống của Chương Trình hoặc các chương trình ưu đãi/khuyến mại khác trên ứng dụng Petrolimex, sử dụng các thiết bị, công nghệ can thiệp trái phép vào hệ thống nhằm mục đích gian lận, trục lợi;
 • b) Sử dụng Tài Khoản để thực hiện các giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

2.4. Petrolimex sẽ gửi thông báo cho KHTT trước khi thực hiện khóa Tài Khoản/Thẻ qua email hoặc tin nhắn.

Ngoại trừ các cam kết bảo đảm quyền lợi KHTT liên quan đến số Điểm đã tích lũy hợp lệ từ Chương Trình trong Tài Khoản, Petrolimex không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, dù trực tiếp hay gián tiếp của KHTT liên quan đến các chương trình ưu đãi khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc Đối Tác dừng chương trình ưu đãi, hoặc thu hồi hay giới hạn bất kỳ dịch vụ, quyền lợi hoặc ưu đãi nào; hay trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

3. Chấm dứt quyền KHTT

Quyền KHTT theo Chương Trình có giá trị vô thời hạn trừ khi bị chấm dứt trong những trường hợp sau:

 • a) KHTT gửi yêu cầu chấm dứt cho Petrolimex.
 • b) KHTT cố ý sử dụng Thẻ/Tài Khoản sai quy định của Chương Trình và vi phạm ĐKĐK này.
 • c) KHTT qua đời hoặc các trường hợp chấm dứt khác theo quy định của pháp luật.
 • d) Khi Petrolimex chấm dứt hoạt động của ứng dụng hoặc Chương Trình vì bất cứ lý do gì.
 • e) Chấm dứt trong trường hợp KHTT vi phạm các điểm iv), điểm v), điều IV.2.c của Thỏa thuận sử dụng dịch vụ này.
 • f) Chấm dứt trong các trường hợp khác theo quy định của Chương Trình và ĐKĐK này.
 • g) Petrolimex bảo lưu quyền chấm dứt Chương Trình bằng cách thông báo cho tất cả KHTT trước 30 ngày thông qua trang Website và/hoặc một phương thức phù hợp khác. Điểm tích lũy của khách hàng vẫn được sử dụng theo quy định của Chương Trình. Phương án giải quyết đối với các quyền lợi của KHTT của Chương Trình sẽ được công bố cùng thông báo chấm dứt Chương Trình.

4. Điều khoản chung

4.1. Tùy thuộc điều kiện thực tế, ĐKĐK của Chương Trình và các chính sách khác được công bố trên APP/Website có thể được sửa đổi/điều chỉnh/chấm dứt theo quyết định riêng của Petrolimex hoặc theo yêu cầu của Đối tác và sẽ được thông báo cho KHTT trên APP/Website.

4.2. Giải quyết tranh chấp: ĐKĐK này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến ĐKĐK này sẽ được các bên cố gắng giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp thương lượng đàm phán không thành công trong vòng 30 (ba mươi) ngày, các Bên sẽ có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

PHẦN III. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN

1. Nguyên Tắc Chung:

 • a) Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách Bảo Mật”) mô tả cách thức Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (“Petrolimex” hoặc “chúng tôi”) thu thập, tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng, xử lý, tiết lộ, chia sẻ và bảo đảm an toàn thông tin của các tổ chức, cá nhân (“Người Dùng” hoặc “quý khách”), bao gồm khách hàng, nhà cung cấp, đối tác, nhà thầu và các nhà cung cấp dịch vụ: (i) truy cập, sử dụng các kênh tương tác khách hàng thuộc sở hữu (hoặc được phát triển/tài trợ) bởi Petrolimex, bao gồm nhưng không giới hạn: ứng dụng Petrolimex, website petrolimex.com.vn, www.plxid.petrolimex.com.vn, các wesite khác và hội nhóm trên các trang mạng xã hội (như facebook, Instagram, …) thuộc sở hữu của Petrolimex (“Kênh Petrolimex”); (ii) là khách hàng thân thiết trong Chương trình Chăm Sóc Khách Hàng Thân Thiết của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật này, các điều khoản điều kiện tương ứng và các quy định khác (nếu có).
 • b) Chính Sách Bảo Mật này không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, website hoặc nội dung nào được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc có sử dụng chính sách bảo mật riêng.
 • c) “Thông Tin Người Dùng” là bất kỳ thông tin, dữ liệu nào có thể được sử dụng để nhận dạng Người Dùng hoặc dựa vào đó mà Người Dùng được xác định, chẳng hạn như tên, số điện thoại, chi tiết thẻ thanh toán và ngân hàng, địa chỉ email, địa điểm, hình ảnh, thông tin chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, ngày sinh, thông tin giao dịch, địa chỉ nơi cư trú, lịch sử truy cập. Ngoài ra, một số thông tin về bản chất mang tính nhạy cảm như sức khỏe, dữ liệu sinh trắc học có thể được Petrolimex thu thập khi cần thiết.
 • d) Người Dùng đã đọc, hiểu, đồng ý với nội dung của Chính Sách Bảo Mật. Tại từng thời điểm, Petrolimex có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, và/hoặc cập nhật Chính Sách Bảo Mật này. Petrolimex sẽ đăng tải Chính Sách Bảo Mật được sửa đổi, bổ sung và/hoặc cập nhật trên website petrolimex.com.vn và ww.plxid.petrolimex.com.vn. Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng, truy cập Kênh Petrolimex, tiếp tục tham gia Chương Trình hoặc sử dụng các Dịch Vụ được hiểu là Người Dùng đồng ý với nội dung Chính Sách Bảo Mật sửa đổi, bổ sung và/hoặc cập nhật đó.
 • e) Các khái niệm trong Chính Sách Bảo Mật này áp dụng như nhau cho cả dạng số ít và số nhiều của các thuật ngữ được định nghĩa. Các từ “bao gồm” sẽ được coi là đi kèm với cụm từ “không giới hạn”.
 • f) Chính Sách Bảo Mật này bao gồm các nội dung sau:
 • i) Thông tin người dùng được được chúng tôi thu thập.
 • ii) Cách thức chúng tôi lưu giữ và bảo vệ Thông tin người dùng.
 • iii) Cách thức chúng tôi sử dụng Thông tin người dùng.
 • iv) Cách thức chúng tôi chia sẻ Thông tin người dùng.
 • v) Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi.

2. Thông Tin Người Dùng được chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập Thông Tin Người Dùng trong quá trình cung cấp Dịch Vụ cho quý khách. Các loại thông tin được chúng tôi thu thập và hình thức thu thập thông tin như sau:

2.1. Thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi và Chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin nào quý khách cung cấp liên quan đến Dịch Vụ. Cụ thể:

 • a) Trong các trường hợp, bao gồm:
 • i) Để thực hiện giao dịch, đăng ký mở tài khoản, đăng nhập, tương tác với các Kênh Petrolimex, tham gia Chương Trình, sử dụng các dịch vụ, hàng hóa do Petrolimex cung cấp;
 • ii) Tham gia các cuộc thi, trò chơi hoặc sự kiện do Petrolimex tổ chức;
 • iii) Sử dụng chức năng sinh trắc học để nhận diện cá nhân, xác thực giao dịch;
 • iv) Thực hiện các khảo sát, điều tra,…
 • b) Người Dùng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Người Dùng cung cấp là đầy đủ, chính xác và luôn cập nhật thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi của Người Dùng theo quy định của việc sử dụng dịch vụ tương ứng. Petrolimex không chịu trách nhiệm trong trường hợp Người Dùng cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ theo quy định của Dịch Vụ.
 • c) Với những Người Dùng dưới 16 tuổi, vui lòng đảm bảo đã có đầy đủ sự đồng ý và chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đối với việc cung cấp các Thông Tin Người Dùng cho Petrolimex; chịu ràng buộc theo Chính Sách Bảo Mật này và chịu trách nhiệm đối với hành vi của người dưới 16 tuổi do mình giám hộ hợp pháp. Petrolimex có quyền từ chối Người Dùng tiếp cận Kênh Petrolimex hoặc cung cấp các Dịch Vụ liên quan trong trường hợp có căn cứ rằng Người Dùng dưới 16 tuổi chưa có được sự đồng ý và chấp thuận nói trên từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.
 • d) Trong trường hợp Người Dùng cung cấp thông tin của bên thứ ba, Người Dùng cam đoan và bảo đảm rằng Người Dùng có và đã có được đầy đủ sự đồng ý và chấp thuận của bên thứ ba đó đối với việc Người Dùng cung cấp thông tin cho Petrolimex và đối với việc Petrolimex sử dụng các thông tin đó theo cách thức và quy định tại Chính Sách Bảo Mật này.
 • e) Người Dùng bảo đảm và cam kết rằng các thông tin mà Người Dùng cung cấp cho Petrolimex sẽ không nằm trong bất cứ loại thông tin nào sau đây:
 • i) Bí mật nhà nước;
 • ii) Bí mật kinh doanh;
 • iii) Bất cứ thông tin nào khác mà Người Dùng không được phép cung cấp theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận bảo mật.

3. Thông tin tự động

Chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin nhất định khi Người Dùng tương tác với Dịch Vụ. Petrolimex có quyền thu thập các thông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động mà Người Dùng thực hiện trong khuôn khổ Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin, dữ liệu về các bên cung cấp dịch vụ, hàng hóa cho Người Dùng, thông tin giao dịch mà Người Dùng thực hiện (loại hàng hóa, dịch vụ, địa điểm, thời gian giao dịch), phương thức thanh toán (không lưu giữ các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán được sử dụng cho việc thanh toán bao gồm số thẻ chi tiết, hoặc mã số xác thực khác có giá trị pháp lý tương đương), thông tin thiết bị (như địa chỉ IP, hệ điều hành, loại trình duyệt, thông số phần cứng, định vị, địa chỉ của trang web giới thiệu (nếu có), các trang mà Người Dùng ghé thăm từ Kênh Petrolimex và các ứng dụng di động, số lần truy cập, phản hồi, tên tệp, phiên bản và nhận dạng quảng cáo và các thông tin liên quan khác (nếu có)).

4. Thu thập và sử dụng Cookies

4.1. Petrolimex và các đối tác hợp tác có thể sử dụng các phương thức tự động, như tập tin cookies, tập tin chỉ báo (website), công cụ định danh quảng cáo hoặc các phương pháp tự động khác (gọi chung là “Cookies”) có liên quan đến việc sử dụng Kênh Petrolimex để nhận diện trình duyệt hoặc thiết bị của quý khách, tìm hiểu thêm về sở thích của quý khách hàng, cung cấp cho quý khách hàng các tính năng và dịch vụ thiết yếu và cho các mục đích bổ sung khác. Cookies có thể chứa đựng các công cụ định danh độc nhất và được lưu trữ tại máy tính hoặc thiết bị di động của Người Dùng, trong email mà Petrolimex gửi, trên các Kênh Petrolimex, và tại một số địa điểm khác. Cookies có thể truyền tải Thông Tin Người Dùng và việc sử dụng Dịch Vụ về Petrolimex hoặc các đơn vị được Petrolimex chỉ định. Cookies được thu thập cho các mục đích bao gồm:

 • a) Nhận diện quý khách khi quý khách đăng nhập sử dụng Dịch Vụ. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho quý khách các đề xuất, hiển thị nội dung được cá nhân hóa và cung cấp các tính năng và dịch vụ tùy chỉnh khác.
 • b) Lưu các tùy chọn mà quý khách đã chấp thuận. Điều này cho phép chúng tôi tôn trọng những điều quý khách thích và không thích, chẳng hạn như tùy chọn ngôn ngữ và cấu hình của quý khách.
 • c) Tiến hành nghiên cứu và phân tích để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
 • d) Ngăn chặn hành vi gian lận.
 • e) Cải thiện an ninh.
 • f) Cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo, có liên quan đến sở thích của quý khách trên các trang web của chúng tôi và trang web của bên thứ ba.
 • g) Đo lường và phân tích chất lượng của các Dịch Vụ.

4.2. Cookies cho phép quý khách tận dụng một số tính năng cần thiết của chúng tôi. Ví dụ, nếu quý khách chặn hoặc từ chối Cookies của chúng tôi, quý khách sẽ không thể sử dụng một số sản phẩm, dịch vụ nhất định yêu cầu quý khách đăng nhập hoặc quý khách có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn hoặc cài đặt ngôn ngữ mỗi khi quý khách truy cập lại các Kênh Petrolimex.

4.3. Các bên thứ ba được chấp thuận cũng có thể đặt Cookies thu thập Thông Tin Người Dùng khi quý khách tương tác với các Dịch Vụ. Các bên thứ ba này thường bao gồm các công cụ tìm kiếm, nhà cung cấp dịch vụ đo lường và phân tích, mạng xã hội và các Petrolimex quảng cáo. Các bên thứ ba sử dụng Cookies trong quá trình cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo liên quan đến sở thích của quý khách, để đo lường hiệu quả của quảng cáo và thực hiện một số dịch vụ thay mặt cho chúng tôi. Các bên thứ ba có thể liên kết Thông Tin Người Dùng họ thu thập với Thông Tin Người Dùng khác mà họ có về Người Dùng từ các nguồn khác. Chúng tôi không cần thiết có quyền truy cập hoặc kiểm soát Cookies họ sử dụng.

4.4. Quý khách có thể quản lý Cookies trình duyệt bằng việc cài đặt trình duyệt của mình, chặn hoặc ngừng hoạt động Cookies, bằng cách xóa lịch sử trình duyệt và xóa bộ nhớ đệm (gọi là bộ nhớ cache) khỏi trình duyệt internet của mình. Quý khách cũng có thể giới hạn việc chia sẻ của chúng tôi về một số Thông Tin Người Dùng này thông qua cài đặt thiết bị di động của mình. Nếu quý khách tắt tất cả Cookies, chúng tôi sẽ không thể chuyển Cookies sang hoặc từ trình duyệt của quý khách. Tuy nhiên, nếu quý khách làm điều này, quý khách có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn mỗi khi quý khách truy cập lại vào Dịch Vụ và một số tính năng, kênh và dịch vụ có thể không hoạt động.

5. Thông tin từ các nguồn khác

Chúng tôi có thể thu thập Thông Tin Người Dùng từ các nguồn khác, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, các chương trình giới thiệu, khi có Người Dùng thêm thông tin của người thứ ba trong các cuộc khảo sát, điều tra, chương trình khuyến mại hay các hình thức tương tự và các nguồn công khai có sẵn. Khi chúng tôi thu thập Thông Tin Người Dùng từ các nguồn khác, chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu đó được chuyển đến chúng tôi phù hợp theo luật pháp hiện hành.

PHẦN IV. CÁCH THỨC CHÚNG TÔI LƯU TRỮ VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

 1. Tại Petrolimex, bảo mật là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế có tính đến khả năng bảo đảm an toàn và riêng tư cho thông tin của quý khách. Mọi Thông Tin Người Dùng đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Petrolimex hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật và Chính Sách Bảo Mật này.
 2. Khi thu thập, tiếp nhận dữ liệu, Petrolimex sẽ nỗ lực tối đa trong phạm vi cho phép để thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Người Dùng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Người Dùng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu. Petrolimex có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn tối đa trong phạm vi có thể việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Người Dùng. Petrolimex cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Người Dùng.
 3. Các thông tin thẻ thanh toán của quý khách do các tổ chức tài chính phát hành được chúng tôi bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không lưu giữ các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán (số thẻ, số CVV hoặc mã số xác thực khác có giá trị pháp lý tương đương) trên hệ thống của chúng tôi. Giao dịch thanh toán của quý khách được thực hiện thông qua hệ thống của ngân hàng liên kết của Petrolimex hoặc đơn vị liên kết/hợp tác dịch vụ thông qua Kênh Petrolimex.
 4. Người Dùng tuyệt đối không sử dụng các công cụ, chương trình hay biện pháp nào khác để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của bất kỳ Dịch Vụ nào, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Petrolimex, cũng như các các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện quý khách có hành vi vi phạm, chúng tôi có quyền chuyển thông tin về hành vi vi phạm cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.
 5. Quý khách có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản, mật khẩu hay các phương thức xác thực (vd: OTP) truy cập trên các website, ứng dụng, phần mềm và các công cụ khác (nếu có).
 6. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi quý khách sử dụng Dịch Vụ từ các công cụ, giao diện khác không phải là website, ứng dụng, phần mềm chính thức, được phép sử dụng trong khuôn khổ của Dịch Vụ. Mặt khác, Dịch Vụ có thể chứa các liên kết đến từ dịch vụ của các mạng đối tác, Petrolimex quảng cáo hoặc các đơn vị phụ thuộc của chúng tôi. Xin lưu ý rằng mỗi bên sẽ có chính sách bảo mật riêng của mình và việc lưu trữ, bảo mật, sử dụng những thông tin cung cấp cho các bên này nằm ngoài phạm vi quản lý của Petrolimex. Do đó, Petrolimex sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với việc lưu trữ, bảo mật và sử dụng những thông tin này. Vui lòng kiểm tra chính sách về quyền riêng tư, chính sách bảo mật hoặc các chính sách tương tự của các đơn vị này trước khi gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho họ.
 7. Chúng tôi lưu trữ Thông Tin Người Dùng để đảm bảo cho quý khách khả năng sử dụng liên tục các Dịch Vụ, và lưu trữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện được các Mục Đích, hoặc theo quy định của pháp luật (bao gồm cả cho mục đích thuế và kế toán), hoặc để thực hiện các công việc khác như được thông báo trước cho quý khách. Thời gian chúng tôi lưu giữ Thông Tin Người Dùng cụ thể khác nhau tùy thuộc vào Mục Đích. Khi Thông Tin Người Dùng không còn cần thiết cho việc cung cấp Dịch Vụ hoặc Mục Đích hoặc Petrolimex không còn có mục đích kinh doanh hoặc pháp lý để giữ lại Thông Tin Người Dùng, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc tuân thủ theo Chính Sách Bảo Mật này, hoặc cho mục đích an toàn, bảo mật, phát hiện và phòng chống gian lận.
 8. Thông Tin Người Dùng có thể được lưu trữ tại, truy cập từ hoặc chuyển đến nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Khi chúng tôi chuyển Thông Tin Người Dùng của quý khách đến các quốc gia khác, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông tin đó được chuyển theo Chính Sách Bảo Mật này và được cho phép theo pháp luật liên quan.

PHẦN V. CÁCH THỨC CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

 1. Người Dùng tại đây đồng ý rằng Các Thông Tin Người Dùng được thu thập theo Chính Sách Bảo Mật này sẽ được đăng tải và được sử dụng theo chấp thuận của Người Dùng đối với chúng tôi cho các Mục Đích được nêu tại Mục 3 dưới đây.
 2. Chúng tôi không có chính sách hoặc thông lệ cung cấp thông tin cá nhân của Người Dùng cho bất kỳ tổ chức nào khác nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp của họ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc bất kỳ mục đích nào khác trừ các trường hợp sử dụng thông tin được quy định tại Chính Sách Bảo Mật này.
 3. Chúng tôi sử dụng Thông Tin Người Dùng của quý khách để vận hành, cung cấp và cải thiện Dịch Vụ, cho các mục đích sử dụng của chúng tôi (“Mục Đích”) bao gồm:

3.1. Cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện các sản phẩm, Dịch Vụ:

 • a) Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Người Dùng, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới của Petrolimex hoặc các đối tác dựa trên nhu cầu và các thói quen của Người Dùng trong quá trình tham gia sử dụng Dịch Vụ;
 • b) Tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản Người Dùng, xác minh danh tính Người Dùng;
  c) Quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản trị việc sử dụng, hoạt động của Người Dùng khi sử dụng Dịch Vụ;
 • d) Xác nhận các giao dịch và thực hiện các khoản thanh toán;
 • e) Đề xuất, có được, cung cấp hoặc tạo điều kiện cho các giải pháp bảo hiểm hoặc tài chính;
  f) Kích hoạt các tính năng cá nhân hóa trải nghiệm của Người Dùng, chẳng hạn như nhận diện sở thích, danh sách các ứng dụng yêu thích và thông tin quan tâm, đề xuất Dịch Vụ;
 • g) Thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp dịch vụ, bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;
 • h) Bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch Vụ và mọi phương tiện hoặc thiết bị được sử dụng để cung cấp Dịch Vụ;
 • i) Xử lý và quản lý các phần thưởng, giải thưởng hay ưu đãi;
 • j) Cho phép tương tác giữa các Người Dùng, giữa Người Dùng với Petrolimex hay giữa Người Dùng với các đối tác được liên kết;
 • k) Cho phép các đối tác của Petrolimex quản lý và phân bổ nguồn lực để cung cấp dịch vụ.

3.2. Đo lường, hỗ trợ và cải thiện Dịch Vụ:

 • a) Liên lạc, hỗ trợ liên lạc với Người Dùng, trao đổi giữa Người Dùng và Petrolimex, và xử lý các yêu cầu hợp lệ của Người Dùng;
 • b) Điều tra và chỉ ra các vấn đề cần quan tâm;
 • c) Theo dõi và cải thiện cách phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng của Petrolimex;
 • d) Thông báo về các bước thực hiện để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng;
 • e) Lưu trữ, quản lý, dự phòng cho việc phục hồi sự cố hay cho các mục đích tương tự khác;
 • f) Đo lường việc sử dụng, phân tích hiệu suất, tìm phương hướng cải thiện và phát triển Dịch Vụ.

3.3. Nghiên cứu phát triển:

Tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích, thử nghiệm và phát triển bao gồm nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển sản phẩm và dịch vụ và/hoặc tạo hồ sơ khách hàng, để phân tích cách Người Dùng tiến hành các hoạt động trên các nền tảng của Petrolimex, cải tiến các Dịch Vụ để nâng cao trải nghiệm của Người Dùng, phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới và tạo điều kiện cho các giải pháp tài chính và bảo hiểm đồng thời bảo vệ dữ liệu, cải thiện và tăng cường an toàn, an ninh, bảo mật;

3.4. Tiếp thị và quảng bá:

 • a) Gửi tới Người Dùng bằng các phương thức phù hợp với quy định của pháp luật các thông báo, cập nhật, tài liệu, thông tin quảng cáo, khuyến mại, lời chúc, lời mời, quản lý sự tham gia và các tài liệu liên quan đến Dịch Vụ, Petrolimex và các nhà tài trợ, đối tác, các nhà tài trợ và các nhà quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mại;
 • b) Petrolimex có thể liên lạc tiếp thị qua bưu điện, gọi điện thoại, dịch vụ tin nhắn ngắn, dịch vụ nhắn tin trực tuyến, văn bản thông báo và qua email;
 • c) Người Dùng có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị và khuyến mại bằng cách thức theo hướng dẫn của Petrolimex tại từng thời điểm.

3.5. Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý:

Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ Thông Tin Người Dùng của quý khách trong một số trường hợp nhất định, bao gồm khi được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị hoặc đòi hỏi bởi các cố vấn pháp lý hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, văn bản hoặc yêu cầu của chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc nước ngoài, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo theo quy định pháp luật về khuyến mại, lưu trữ hồ sơ, kiểm toán, điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp, tuân thủ các lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý, văn bản hoặc yêu cầu của chính phủ hoặc quy định khác; và bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp.

3.6. Phòng chống gian lận và lạm dụng, quản lý rủi ro:

 • a) Cho việc định danh và/hoặc xác minh thông tin Người Dùng;
 • b) Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Người Dùng, hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Người Dùng trong Dịch Vụ;
 • c) Ngăn chặn hoặc điều tra bất cứ gian lận, hoạt động bất hợp pháp, hành vi sai trái hoặc thiếu sót liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ hay bất kỳ hoạt động nào khác phát sinh từ mối quan hệ giữa Petrolimex và Người Dùng trong Dịch Vụ;
 • d) Xác định hành vi gian dối, lừa đảo, hành vi sai trái hoặc thiếu sót của đối tác và cung cấp phản hồi cá nhân cho các đối tác của Petrolimex;
 • e) Phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm; và
 • f) Sử dụng các phương pháp chấm điểm để đánh giá và quản trị rủi ro.

3.7. Các mục đích hợp pháp khác phù hợp với mục tiêu của Dịch Vụ (nếu có).

Đối với các mục đích sử dụng Thông Tin Người Dùng không được đề cập ở trên và/hoặc cần sự đồng ý cụ thể của quý khách, chúng tôi có thể xin chấp thuận của quý khách về việc sử dụng Thông Tin Người Dùng cho một mục đích cụ thể nào đó khi chúng tôi liên hệ với quý khách.

PHẦN VI. CÁCH THỨC CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

Thông Tin Người Dùng là một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi, và chúng tôi không bán Thông Tin Người Dùng cho người khác. Chúng tôi chỉ chia sẻ Thông Tin Người Dùng, trong phạm vi cần thiết, như được nêu dưới đây, theo Chính Sách Bảo Mật này. Các bên được chia sẻ quyền truy cập Thông Tin Người Dùng phải cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật và các quy định liên quan tại Chính Sách Bảo Mật này.

 1. Thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật;
 2. Chia sẻ Thông Tin Người Dùng với Người Dùng khác trong trường hợp Người Dùng sử dụng công cụ tương tác trên Kênh Petrolimex;
 3. Cung cấp, chia sẻ Thông Tin Người Dùng với đối tác theo yêu cầu hoặc xác nhận của Người Dùng, thông qua bất kỳ hình thức các phương tiện điện tử trên các Kênh Petrolimex hoặc các hình thức khác. Ví dụ, khi Người Dùng yêu cầu một dịch vụ thông qua đối tác hoặc sử dụng chương trình khuyến mại do đối tác Petrolimex cung cấp, Người Dùng từ đây đồng ý rằng Petrolimex có thể chia sẻ Thông Tin Người Dùng của Người Dùng với các đối tác đó. Người Dùng cũng đồng ý rằng Thông Tin Người Dùng chia sẻ với đối tác Petrolimex có thể được chuyển giao tới các bên trong mối liên hệ với Dịch Vụ được sử dụng bởi Người Dùng. Các đối tác của Petrolimex bao gồm các đối tác tích hợp với ứng dụng của Petrolimex hoặc ứng dụng của Petrolimex tích hợp với hệ thống của đối tác, đối tác dịch vụ vận chuyển, đối tác tài chính, hoặc các đối tác kinh doanh mà Petrolimex hợp tác để cung cấp chương trình khuyến mại, các dịch vụ cạnh tranh hoặc dịch vụ đặc biệt khác;
 4. Trao đổi, cung cấp, chia sẻ Thông Tin Người Dùng với các Công ty thành viên, chi nhánh và các đơn vị có liên quan khác của Petrolimex;
 5. Chúng tôi có thể cung cấp Thông Tin Người Dùng cho các nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn, đối tác tiếp thị, Petrolimex nghiên cứu và nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác. Điều này bao gồm: bộ phận xử lý thanh toán và bộ phận hỗ trợ; dịch vụ chống rửa tiền; nhà cung cấp dịch vụ máy chủ, dịch vụ công nghệ thông tin, nhà cung cấp lưu trữ đám mây; đối tác quảng cáo và nhà cung cấp nền tảng quảng cáo; nhà cung cấp phân tích dữ liệu; các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả những người thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu hợp tác hoặc thay mặt Petrolimex; đối tác bảo hiểm, tài chính và ngân hàng;
 6. Trao đổi, cung cấp, chia sẻ Thông Tin Người Dùng với các bên thứ ba là cố vấn, chuyên gia, đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ của Petrolimex: Petrolimex có thể chuyển Thông Tin Người Dùng cho các cố vấn, chuyên gia và nhà thầu phụ để triển khai các công việc, dịch vụ phù hợp với mục đích sử dụng;
 7. Chuyển nhượng doanh nghiệp: Trong quá trình phát triển kinh doanh, chúng tôi có thể bán hoặc mua các doanh nghiệp hoặc dịch vụ khác. Trong các giao dịch như vậy, Thông Tin Người Dùng nói chung là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng nhưng vẫn phải tuân theo các quy định của Chính Sách Bảo Mật này (hoặc khi được khách hàng chấp thuận). Ngoài ra, trong trường hợp Petrolimex hoặc phần lớn tài sản của Petrolimex được đối tác khác mua, Thông Tin Người Dùng sẽ đương nhiên trở thành một trong những tài sản được chuyển nhượng;
 8. Tiết lộ tài khoản và Thông Tin Người Dùng khi chúng tôi tin rằng việc đó là phù hợp để tuân thủ pháp luật, để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi, Người Dùng, hoặc bất kỳ người nào khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin của Petrolimex với các tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm rủi ro;
 9. Trong các trường hợp khác, quý khách sẽ nhận được thông báo khi Thông Tin Người Dùng có thể được chia sẻ với bên thứ ba và quý khách sẽ có quyền không chấp thuận việc chia sẻ thông tin.

PHẦN VII. TRUY CẬP VÀ LỰA CHỌN

 • Quý khách có thể xem, cập nhật và xóa một số thông tin nhất định về tài khoản và các tương tác của quý khách với Dịch Vụ. Nếu quý khách không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin của mình, quý khách luôn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.
 • Quý khách có nhiều lựa chọn về việc thu thập và sử dụng Thông Tin Người Dùng của quý khách. Nhiều Dịch Vụ bao gồm chức năng cho phép quý khách tùy chọn về cách thông tin của quý khách đang được sử dụng. Quý khách có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, nhưng sau đó quý khách có thể không tận dụng được một số Dịch Vụ. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn của Petrolimex tại từng thời điểm.
 • a) Thông tin tài khoản: Nếu quý khách muốn bổ sung, cập nhật hoặc xóa thông tin liên quan đến tài khoản của mình, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn của Petrolimex tại từng thời điểm. Khi quý khách cập nhật hoặc xóa bất kỳ thông tin nào, chúng tôi thường giữ một bản sao của phiên bản trước.
 • b) Liên lạc: Nếu quý khách không muốn nhận tin nhắn quảng cáo từ chúng tôi, vui lòng hủy đăng ký hoặc điều chỉnh tùy chọn liên lạc của quý khách theo hướng dẫn của Petrolimex tại từng thời điểm. Nếu quý khách không muốn nhận thông báo trong ứng dụng từ chúng tôi, vui lòng điều chỉnh cài đặt thông báo trong ứng dụng hoặc thiết bị của quý khách.
 • c) Trình duyệt và thiết bị: Tính năng Trợ giúp trên hầu hết các trình duyệt và thiết bị sẽ cho quý khách biết cách ngăn trình duyệt hoặc thiết bị của mình chấp nhận Cookies mới, làm thế nào để trình duyệt thông báo cho quý khách khi quý khách nhận được Cookies mới hoặc cách tắt hẳn chức năng Cookies.

PHẦN VIII. THÔNG TIN LIÊN LẠC, THÔNG BÁO VÀ SỬA ĐỔI

 1. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi liên tục thay đổi và Chính Sách Bảo Mật này cũng có thể được sửa đổi. Quý khách nên truy cập và kiểm tra Kênh Petrolimex thường xuyên để cập nhật những thay đổi gần nhất. Petrolimex có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Chính Sách Bảo Mật cập nhật trên Kênh Petrolimex liên quan. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính Sách Bảo Mật này, Người Dùng biểu thị sự chấp nhận các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó.
 2. Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật thông tin tại Petrolimex hoặc muốn liên hệ với đơn vị kiểm soát thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của quý khách. Quý khách cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo số hotline của Petrolimex 19002828 hoặc gửi email đến địa chỉ: dvkh@petrolimex.com.vn.

PHẦN IX. CHÍNH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT PETROLIMEX

Nhằm gia tăng quyền lợi của khách hàng khi đăng ký tham gia Chương trình Khách hàng thân thiết Petrolimex, Petrolimex xin thông báo về Chính sách khách hàng thân thiết Petrolimex như sau:

 • Nguyên tắc mở và sử dụng tài khoản khách hàng Petrolimex
 • a) Mỗi khách hàng là cá nhân hoặc tổ chức chỉ được đăng ký 01 tài khoản khách hàng Petrolimex (viết tắt là Petrolimex ID).
 • b) Khi đăng ký Petrolimex ID, khách hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và đảm bảo tính pháp lý về các thông tin theo yêu cầu của Petrolimex để được hưởng các quyền lợi của Chương trình Khánh hàng thân thiết Petrolimex và các chương trình khác (nếu có), như: quay số trúng thưởng...
 • c) Petrolimex ID và các chính sách của chương trình được sử dụng khi mua xăng dầu qua cột bơm tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong hệ thống do Petrolimex trực tiếp quản lý kinh doanh.
 • d) Khách hàng cần xuất trình mã định danh khách hàng Petrolimex (Thẻ Petrolimex ID, hoặc cung cấp thông tin đã được định danh) tại thời điểm giao dịch để được xác nhận đủ điều kiện tích lũy hoặc sử dụng điểm Petrolimex.
 • Quyền lợi khi đăng ký Petrolimex ID
 • a) Được tích lũy điểm và sử dụng điểm Petrolimex theo quy định tại Thể lệ của chương trình trong từng thời kỳ.
 • b) Tham gia các chương trình quay số trúng thưởng (nếu có).
 • c) Được nhận các thông tin về các chính sách thương mại của Petrolimex qua Email khách hàng đăng ký và trên Website/APP chính thức của chương trình.
 • d) Được hưởng các ưu đãi đặc quyền khác theo quy định của chương trình trong từng thời kỳ.
 • Quy định về Thể lệ tích lũy và sử dụng điểm Petrolimex

3.1. Giới thiệu chung

 • a) Điểm là đơn vị tích lũy được từ giao dịch mua xăng dầu tại Cửa hàng xăng dầu của Petrolimex.
 • b) Giá trị quy đổi: 1 điểm Petrolimex có giá trị tương đương 1 VND. 

3.2. Cơ chế tích lũy điểm Petrolimex

 • a) Khách hàng được tích lũy điểm Petrolimex khi mua hàng qua cột bơm tại hệ thống CHXD của Petrolimex đối với các sản phẩm: Xăng khoáng, Xăng sinh học, Dầu Diezel và Dầu hỏa; đồng thời đảm bảo đã hoàn thành về nghĩa vụ thanh toán, nhận xăng dầu.
 • b) Tỷ lệ quy đổi điểm tích lũy:

- Chính sách và Tỷ lệ quy đổi điểm tích lũy được Petrolimex công bố theo từng thời kỳ.

- Tỷ lệ nếu có thay đổi trong thời gian Chương trình khách hàng thân thiết diễn ra sẽ được gửi cho KHTT trên APP Petrolimex và công khai thông tin trên Website: petrolimex.com.vn.

- Thời gian quy đổi điểm tích lũy: Từ 0h00 ngày kế tiếp của ngày phát sinh giao dịch.

- Việc quy đổi tích lũy điểm Petrolimex được căn cứ vào ghi nhận của từng giao dịch mua hàng có xác thực thông tin định danh Petrolimex tương ứng trên hệ thống cơ sở dữ liệu của Petrolimex. Tại cùng một thời điểm, một giao dịch mua hàng chỉ được gắn với một Petrolimex ID.

- Các giao dịch phải được tích điểm đúng đối tượng mua hàng. Khách hàng mua hàng có phát hành hóa đơn cho tổ chức chỉ được tích điểm cho ID tổ chức được phát hành hóa đơn.

- Các giao dịch có dấu hiệu nghi ngờ gian lận hoặc đang có khiếu nại, tranh chấp tạm thời không được quy đổi điểm trong kỳ phát sinh và sẽ được quy đổi điểm khi có kết quả tra soát, bổ sung các thông tin hợp lệ.

- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác có nêu rõ “Không áp dụng tích điểm Petrolimex”.

3.3. Cơ chế sử dụng điểm Petrolimex

 • a) Khách hàng được sử dụng điểm Petrolimex tùy theo nhu cầu thực tế khi mua các sản phẩm thuộc mặt hàng: Xăng khoáng, Xăng sinh học, dầu Diezel và Dầu hỏa.
 • b) Điểm Petrolimex không được chuyển đổi thành tiền mặt, không được thừa kế, chuyển nhượng dưới mọi hình thức.
 • c) Thời hạn sử dụng của điểm tích lũy:
 • i) Điểm tích lũy có giá trị sử dụng sau thời điểm quy đổi điểm tích lũy.
 • ii) Điểm tích lũy trong năm có giá trị sử dụng tối đa đến ngày 31/3 của năm kế tiếp.